През ноември Банско показва обновените си архитектурни обекти и исторически атракции

Публикувано на септември 23, 2013 от   ·   Няма коментари

Европейски съюз

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

IMG_8636

Популярният зимен курорт Банско е на път да се превърне и в истинско културно средище, с европейска визия. Вече три месеца продължават реставрацията на “Велянова къща” и “Рилски метох”, както и  на археологическите обекти “Свети Никола” и “Ситан Кале” , които ще бъдат превърнати в европейски туристически атракции. През октомври се очаква да приключат реставрационните дейности, а през ноември – сторителните. До момента, четирите туристически атракции се посещават годишно от хиляди хора, като се очаква след обновяването им техният брой да бъде увеличен многократно. Този напредък беше отчетен на специална пресконференция в рамките на проект „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”  договор № BG161PO001/3.1-03/2010/011. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие , от държавния бюджет на Република България и община Банско.   Археологическите разкопки на „Ситан кале” доказват, че през 6-7 век мястото е било селище с богата духовна и материална култура, а  проучванията на „Свети Никола” са истинска изненада за учените. Там, по долината на река Места, още през 2 век пр. н. ера  е имало град с много богата търговска дейност. „Рилски метох” и „Веляновата къща” вече няма да са само музеи, а място за общуване с туристите и начин да се отговори най-пълно на техните интереси.   Този документ е създаден в рамките на BG161РО001/3.1-03/2010/011 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Мишо Клечеров скочи с 30 места на преследването в Хохфилцен
Банско бил център на канал за елитни проститутки?
Банско загуби от Септември Симитли в контрола, изиграна в Симитли
Коментари (0)Забележка: Коментарите се пишат само на кирилица и преминават през одобрение от администраторите на сайта. Обиди, заплахи и агресия няма да бъдат толерирани!

Premium WordPress Themes
Реклама
За Реклама
Рекламирай тук
Вашият обект може да бъде тук! Научете как..
Полезна информация
           
Банско
Информация за град Банско - снимки, история, традиции
           
Банска Кухня
Местни специалитети и гозби, начини на приготвяне
Църкви в Банско
Повече подробности за църквите в Банско
Камери от Банско
Камери от пистите, актуална информация за състоянието и изглед на живо
Музеи в Банско
По-подробно за музеите в Банско, работно време, полезна информация
Пирин
Какво знаете за красивата и величествена Пирин планина и нейната природа?
Карта на пистите
Карта на пистите и съоръженията в ски център Банско
Карта на Банско
Актуална карта на Банско, имена на улици, и отбелязани туристически обекти и забележителности
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Повече информация | Разбрах
WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates
WordPress Themes