Пирин

Преди повече от 2000 години траките са нарича ли това чудо на природата Орбелус (Снежна планина). След тях славяните я оподобяват с бога на гръмотевиците и бурите Перун, оттам дошло Пирин.

Разположена на 80 км дължина и 40 км ширина, Пирин планина заема най-югозападната част на България и е неоспоримата кръстница на този край. Поне в България няма друга планина така дълбоко врасла в историята, бита и културата на опасващите я в огърлица градове и села. За нея е създаден цял епос от песни и легенди.

Гордо властвуваща над долините на Струма и Места, Пирин е привличала сурови мъже, чиято участ е била колкото на овчари и дървари, толкова на хайдути и четници.
Но какво всъщност е Пирин? В геоложко отношение, според специалистите, това е стар масив, многократно потъвал и издигал се над топли морета, смесица от мрамор и гранит. Това, което не свършили тектонските сили, довьршили ледници- те. Постепенно и изящно те са оформили циркуси, планински хребети, долини, морени: всичко, което дава на планината алпийски релеф и характер.

Истински дар на природата са 100 върха, по- високи от 2000 м, 180 езера, около 2100 вида растения, диви коэи, многобройни потоци и реки.

Пръснати долу в подстъпите на планината, бликат повече от 70 топли минерални извора. Безмълвно и недостижимо равновесие цари в планината. В този свят човек изживява пълно сливане с природата, контрастиращо с пронизващата тревога на цивилизования град.

Като могъща стена планината разполовява Пиринска Македония на две частиЮгозападна, обхващаща поречието на Струма и Североизточна – поречието на Места. Разликата в климата между юга и севера на Пирин е значителна: когато на юг дърветата цъфтят, в Банско зимата е все още във владение. Пирин се разкрива в началното определение на траките като зимно видение. От рай за туристите през лятото, планината се превръща в рай за скиорите през зимата. Продължителен сняг, вели- колепни писти, прозрачен въздух и искрящо слънце – може ли да има по-добра комбинация!

Национален парк “Пирин” е разположен в югозападна България между долините на реките Струма и Места. Той заема значителен дял от красивата Пирин планина, простирайки се на площ от 40 332,4 ха. Около 50 са мраморните и гранитни върхове с височина над 2500м, а сред тях е връх Вихрен – 2915м., третия по височина на Балканския полуостров..От скалистите върхове до долината планината е набраздена с 35 големи и малки циркуси, а в подножието им са разположени 186 езера.По карстовите ръбове на върховете растителността е оскъдна,но там може да се срещне дивата коза и да се види рядкото цвете еделвайс.

По-надолу пейзажът се сменя с вечно зелени масиви от смърч, ела, бял и черен бор, бяла и черна мура, където намират убежище сърни, елени, диви свине, мечки, вълци, глухари, орли и др. Тук се намира и Байкушевата мура, един безценен екземпляр от вида на черната мура (Pinus leucodermis), навъзраст над 1300 години.

В територията на парка попадат резерватите Баюви дупки-Джинджирица (2873 ха) и Юлен (3156,2 ха), в които са запазени огромен брой растения и животни, типични само за този район. В резервата Баюви дупки-Джинджирица растат уникални съобщества от Pinus peuce и Pinus leucodermis на възраст 250-300 години и високи по 30-45 метра. Отделни индивиди Pinus leucodermis са над 500 години. На територията на НП “Пирин” са установени 172 вида размножаващи се гръбначни животни – 4 вида риби, 10 вида земноводни, 14 вида влечуги, 102 вида птици и 42 вида бозайници.114 вида от тях са засташени в различна степен. 5 вида са включени в Световната Червена книга – гръцка костенурка (Testudo graeca), голям нощник (Myotis myotis), вълк (Canis lupus), пъстър пор (Mustela putorius), и видра (Lutra lutra). 4 вида са застрашени от изчезване в Европа – дългоух прилеп (Plecotus auritus) лешников сънливец (Muscardinus avellanarius), сляпо куче (Microspallas leucodon), кафява мечка (Ursus arctos).

Природните ценности на Пирин са предмет на изключителен интерес за науката. Тяхното запазване, както и използването им за отдих и екологосъобразен поминък на населението са два момента, които могат да бъдат съгласувани чрез дейността на ДНП “Пирин”.

През 1998г. бе приет Закона за защитените територии – ярък израз на наложилите се в световен мащаб тенденции в екологичното законодателство. Това наложи необходимостта да се търси оптимума между развитата инфраструктура и максималното опазване на околната среда на териториите със защитен статут и режим на устойчиво ползване.

Проблемът се отнася и за НП “Пирин” – един от трите в страната, принадлежащи към тази категория защитени територии.

Със Закона за защитените територии паркът получи статут на национален парк II категория по IUCN и премина за стопанисване и управление към Министерство на околната среад и водите. Той е включен в списъка на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на културното и природно наследство, като територията му се управлява на базата на специализиран паркоустройствен проект, до утвърждаване на План за управление на Националния парк до 2003г.

Основните цели, преследвани от ДНП “Пирин” при управлението на парка са:
– поддържане разнообразието на екоситемите;
– опазване и поддържане на биологичното разнообразие;
– създаване на възможности за развитие на научни и образователни дейности;
– създаване на предпоставки за развитие на туризъм и екологосъобразен поминък на населението от контактната зона.

Всички дейности за постигане на посочените цели са регламентирани от Правилник за устройството и дейността на Дирекциите на националните паркове, а конкретните им проявления са залегнали в годишните планове. По отношение на туристическата инфраструктура в годишния план на ДНП “Пирин” за 2001г. са залегнали редица мероприятия, голяма част от които са реализирани.
На територията на парка са разработени 13 туристически маршрута, единият от които е международният Е4. Преходът им е от 2,30 до 8 часа.

Освен поддържането на тези маршрути, ДНП “Пирин” разработва нови туристически пътеки. Ще бъдат изградени и нови туристически заслони след зониране на парка “Пирин” с плана за управление.С това се цели преходът за туристите да бъде не по-дълъг от 3 часа.

Идеята е туристите да имат време да общуват с природата и да се запознаят с нейните забележителности.
На територията на парка има 7 хижи, 3 заслона и 2 къмпинга и палаткови лагери към хижите и заслоните в пиковите моменти.

На територията на парка се практикуват следните видове туризъм:

– селски туризъм;
– екотуризъм;
– фототуризъм;
– познавателен туризъм;
– пешеходен туризъм;
– екскурзионно летуване;
– конен туризъм;
– планинско колоездене;
– ски туризъм.

В последните години се наблюдаваше отлив на туристи. Причината бе икономическото състояние в страната, спада на имиджа на България в чужбина и недостатъчната реклама.
В прилежащата зона на парка най-добре развит е селския туризъм. Този модел туризъм е най-подходящ за местното население и интересът към него е най – изявен. Този вид туризъм е добър и за опазването на парка.

Туристите го посещават, общуват с природата, но се оттеглят за нощувка и развлечение в населените места от прилежащата му зона. По този начин замърсяването на биотата се намалява. Контактната зона разполага с около 5 хиляди легла. Само в община Банско семейните хотели са 29, а механите 148. Отделно има и хотели в прилежащата зона, предлагащи пълен пакет от туристически услуги.

Алпийският тип на планината предразполага за развитието на ски спорт и туризъм. До скоро туристическото натоварване бе по-голямо през зимния сезон. Тази година се наблюдава нарастнал интерес и завишена посещаемост и през лятото. Това се дължи на положителния прираст на икономиката на страната.

ДНП “Пирин” взима дейно участие в трансгранични проекти за опазване на природата.
Това е един от най-съвременните модели за международно взаимство на съвместна работа за спасяването на нашата планета от замърсяване и унищожение.

Реклама
Времето
23.04.2019, 23:29
Предимно облачно
ЮЮИ
Предимно облачно
5°C
8 m/s
Усеща се като: -2°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 82%
Вятър: 8 m/s ЮЮИ
Ветровито: 9 m/s
UV-Index: 0
Изгрев: 6:35
Залез: 20:15
Прогноза за 24.04.2019
Ден
Слънчево с мараня
ЮЮЗ
Слънчево с мараня
17°C
Вятър: 1 m/s ЮЮЗ
Ветровито: 3 m/s
max. UV-Index: 8
Нощ
Частична облачност
И
Частична облачност
3°C
Вятър: 1 m/s И
Ветровито: 2 m/s
max. UV-Index: 8
 
За Реклама
Рекламирай тук
Вашият обект може да бъде тук! Научете как..
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Повече информация | Разбрах
WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates
WordPress Themes